Samen voor hoogbegaafdheid

De maatschap Samen voor hoogbegaafdheid is dé plek, waar expertise te vinden is als het gaat om hoogbegaafdheid. Aan Samen voor hoogbegaafdheid zijn diverse specialisten verbonden, die- vanuit hun eigen ervaring en kunde- werken aan het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

Blij met je brein is onderdeel van Samen voor hoogbegaafdheid.

Kernwoorden van Samen voor hoogbegaafdheid:

 • Laagdrempeligheid
 • Flexibiliteit
 • Begrip
 • Groei
 • Actie


De specialisten van Samen voor hoogbegaafdheid denken in mogelijkheden. Zij zien er een uitdaging in kinderen, ouders en scholen te begeleiden. Steeds weer op zoek naar de vertaalslag: Wat heeft dit kind nodig om tot bloei te komen en van zijn talenten gebruik te maken?

Samen voor hoogbegaafdheid is:

Kindgericht, schoolgericht, gezingericht.

In het logo van Samen voor hoogbegaafdheid zie je deze vertaalslag ook terug: een energiek logo, dat impliceert dat wij samen bouwen. Samen met de verschillende specialisten, samen met het kind, samen met de school en samen met het gezin.

Hoogbegaafdheid is een mooi talent, dat met de juiste voeding en begeleiding tot uiting kan komen!

Samen voor hoogbegaafdheid is groeiende. Op dit moment bieden de specialisten, die hieronder vallen, de volgende diensten:

 • Schoolbrede begeleidings- en verandertrajecten
 • Teamscholing en trainingen
 • Opleidingen, cursussen en workshops
 • Psychologisch onderzoek (handelingsgericht naar onderwijs- en begeleidingsbehoeften)
 • Didactisch onderzoek
 • School-kindonderzoek (onderzoek naar onderwijs- en begeleidingsbehoeften)
 • Beelddenkonderzoek (IOOB)
  Psychologische begeleiding
 • Begeleiding vanuit arrangementen
 • Coachingstrajecten
 • Begeleiding op het gebied van o.a. leren leren, faalangst, mindset, psycho-educatie, sociale vaardigheden, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheidsproblematiek, gedrag en emotieregulatie, weerbaarheid, didactiek en werkhouding